Link do zapisów na Bieg im dh. Marduły!

Już w sobotę o godz. 18:00 rozpoczynamy zapisy na tegoroczny Wysokogórski Bieg im dh. Franciszka Marduły, który planujemy zorganizować w sobotę 2 lipca 2022 r. Poniżej przesyłamy link do ww. zapisów:
https://my.raceresult.com/191959/registration?fbclid=IwAR0U0_a35kbQR8F_6UuAXVtea0PVqoWB9ZyzVhSuw4RHB2SsxO4mix2Qmss

Pamiętajcie, że decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Po udanej rejestracji, czego życzymy wszystkim chętnym pamiętajcie, że macie 5 dni roboczych od dnia zapisu na dokonanie opłaty za bieg, co ostatecznie potwierdzi Wasz start w zawodach! W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte. Weryfikacja wpłat będzie odbywała się w terminie 2 tygodni.
Wpisowe w kwocie 280,00 zł należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, udział w Biegu Marduły oraz kod wygenerowany z systemu rezerwacji”.
Przypominamy, że ze względu na charakter biegu musimy jak zwykle ograniczyć ilość startujących zawodników do 350 osób (w tym 30 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów). Jednocześnie zawodnicy, którzy przepisali pakiet startowy z 2020 i 2021 roku, zostali z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów (opłaty startowe dla tych zawodników pozostają bez zmiany w porównaniu z 2021 rokiem). Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony jest o już znajdujących się na liście startowej zawodników i wynosi 303 osoby.

Osoby, które będą chciały pobiec Grand Prix Sokoła informujemy, iż tegoroczne Grand Prix na dzień dzisiejszy będzie obejmowało 2 biegi: sobotni Bieg Marduły i niedzielny Bieg Sokoła. Bieg Zamoyskiego prawdopodobnie nie zostanie zorganizowany (na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy zgody z TPN na jego organizację). Chcąc wystartować w Grand Prix wybierzcie w formularzu zgłoszeniowym „Grand Prix – TAK”. Na oba biegi trzeba się zapisać oddzielnie i opłacić je w pełnej kwocie. Termin rozpoczęcia zgłoszeń do Biegu Sokoła zostanie podany wkrótce.

Regulamin Biegu: https://www.biegisokole.pl/bieg-marduly/regulamin/.

Życzymy Wam powodzenia w sobotę. Niech moc będzie z Wami!!!

Leave a comment