Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 350 osób (w tym 30 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów).
W związku z odwołaniem Wysokogórskiego Biegu im dh. Franciszka Marduły w 2020 roku zawodnicy, którzy znaleźli się na liście startowej tamtego biegu i nie wycofali dokonanych opłat startowych lub wyrazili zgodę na przepisanie pakietu startowego na 2021 rok, zostali
z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów. Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony jest o już znajdujących się na liście startowej zawodników.
Zapisy trwają od 10 marca 2021 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 10 maja 2021 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany e-mailowo oraz smsem na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.