Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 350 osób (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów). Zawodnicy, którzy opłacili start w biegu, który odbył się w 2023 roku, lecz nie wystartowali a przenieśli tę opłatę na 2024 rok, zostaną z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów (opłaty startowe dla tych zawodników pozostają bez zmiany w porównaniu z 2023 rokiem). Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony zostanie o już znajdujących się na liście startowej zawodników.
Zapisy trwają od 29 stycznia 2024 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 20 czerwca 2024 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń.