Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 350 osób (w tym 30 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów). Jednocześnie zawodnicy, którzy przepisali pakiet startowy z 2020 i 2021 roku, zostali z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów (opłaty startowe dla tych zawodników pozostają bez zmiany w porównaniu z 2021 rokiem). Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony zostanie o już znajdujących się na liście startowej zawodników.
Zapisy trwają od 12 lutego 2022 r. (od godz. 18:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 10 czerwca 2022 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń.

Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany e-mailowo oraz smsem na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.