Regulamin XIII Wysokogórskiego Biegu im. druha Franciszka Marduły
oraz IX Mistrzostw Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning

1. CEL IMPREZY
Uczczenie pamięci druha Franciszka Marduły wieloletniego naczelnika i prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, lutnika, sportowca i wychowawcy młodzieży.
Wyłonienie Mistrzów Polski w Skyrunningu.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

2. ORGANIZATOR 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem

3. TERMIN I MIEJSCE
12 czerwca 2021 r. (sobota) godz. 7.00, start honorowy: Park Miejski,
start ostry: ul. Krupówki (na wysokości restauracji SPHINX).
Uroczyste zakończenie: ok. 15:00 w Kinie "Sokół", ul. Orkana 2.

4. TRASA BIEGU
Trasa biegu prowadzi ulicami miasta Zakopane oraz szlakami turystycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Ponieważ bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym, zawodnicy zobowiązani są do: poruszania się na trasie biegu prawym pasem ruchu jak najbliżej krawędzi jezdni, a na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego po znakowanych szlakach. Zawodnicy schodzący ze szlaku będą dyskwalifikowani!
Przebieg trasy biegu tylko dla osób pełnoletnich (długość trasy około 32,o km).
START: ul. Krupówki (na wysokości restauracji SPHINX) - ul. Zamoyskiego - Rondo Jana Pawła II - Aleja Przewodników Tatrzańskich - Nosal (od strony tamy) - Nosalowa Przełęcz - Kuźnice - Dolina Jaworzynka - Schronisko Murowaniec - Czarny Staw Gąsienicowy - Przełęcz Karb - Czerwone Stawki - Świnicka Przełęcz - Przełęcz Liliowe - Beskid - Sucha Przełęcz - Kasprowy Wierch - Myślenickie Turnie - Kuźnice - Kalatówki - Ścieżka nad Reglami - Dolina Białego - Dr. Do Białego- ul. Grunwaldzka - ul. Staszica - META Park Miejski

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych przebieg trasy i limity czasu mogą ulec zmianie (patrz mapka).
Przy schronisku Murowaniec obowiązuje limit czasu: 2.00 h, a na Kasprowym Wierchu: 3.30 h, jeżeli zawodnik w tym czasie nie przebiegnie przez usytuowane tam punkt kontrolne nie będzie mógł kontynuować biegu.
Na mecie obowiązuje limit: 6.00 h.
Na trasie występują długie podbiegi oraz strome i bardzo niebezpieczne zbiegi!

5. KLASYFIKACJE
Bieg główny, MP w Skyrunningu (32,0 km).

Klasyfikacje indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

 • Junior K i M  18 - 19 (urodzeni 12.06.2001 - 12.06.2003). Dot. tylko MP w Skyrunningu
 • Senior K i M 20 - 39 (urodzeni w latach 1982 - 2003)
 • Masters K i M  40 - 49 (urodzeni w latach 1972 - 1981)
 • Weteran I  K i M  50 - 59 (urodzeni w latach 1962 - 1971)
 • Weteran II  K i M  60+ (urodzeni w roku 1961 i starsi)
 • Klasyfikacja drużynowa

O wyniku drużyny decyduje suma miejsc 4 najlepszych zawodników lub zawodniczek z danego klubu w klasyfikacji open, wygrywa drużyna, która ma najmniejszą sumę miejsc. Jeżeli drużyna ukończy bieg w składzie mniejszym niż czteroosobowy nie będzie klasyfikowana w klasyfikacji drużynowej.
O przynależności do drużyny będzie decydować wyłącznie identycznie brzmiąca nazwa klubu podana w zgłoszeniu! Istnieje jedynie możliwość - na wniosek osoby której to dotyczy - poprawienia oczywistych pomyłek literowych.

6. NAGRODY
6a. NAGRODY W BIEGU MARDUŁY
Zawodnik, który pierwszy osiągnie linię mety, otrzymuje statuetkę Sokoła.

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III statuetka + bon na nagrody rzeczowe, IV-VI bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają oryginalny pamiątkowy medal i dyplom oraz wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

6 b. NAGRODY MISTRZOSTW POLSKI W SKYRUNNINGU
Klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce 600 zł
 • II miejsce 500 zł
 • III miejsce 400 zł
 • IV miejsce 300 zł
 • V miejsce 200 zł

Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III medale

7. ZGŁOSZENIA

Biuro Organizacyjne Wysokogórskiego Biegu im dh. Franciszka Marduły mieści się 
w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2,  tel./fax. 18 206 41 56
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 350 osób (30 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów).
W związku z odwołaniem Wysokogórskiego Biegu im dh. Franciszka Marduły w 2020 roku zawodnicy, którzy znaleźli się na liście startowej tamtego biegu i nie wycofali dokonanych opłat startowych lub wyrazili zgodę na przepisanie pakietu startowego na 2021 rok, zostali z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów. Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony jest o już znajdujących się na liście startowej zawodników.

Zapisy trwają od 10 marca 2021 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 10 maja 2021 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany e-mailowo oraz smsem na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.
Zawodnicy muszą przedstawić w biurze zawodów: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie oraz dowód ubezpieczenia na czas biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie musi uwzględniać udział w tego typu zawodach sportowych). W przypadku innych wymaganych dokumentów, zawodnicy będą informowani o tym za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb. 8. OPŁATY
Opłata za bieg wynosi  250 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w Biegu Marduły” 

Po zakwalifikowaniu do biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi (w szczególnych przypadkach np. kontuzja zwracamy "wpisowe" po wcześniejszym mailu ze stosowną prośbą i podaniem nr konta, nie później niż do 10 maja br.).

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
-wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
-numer startowy,
-worek na depozyt,
-napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
-zabezpieczenie medyczne,
-upominek od firmy DYNAFIT,
-medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
-dyplomy i nagrody dla najlepszych,

Członkowie T.G. „Sokół” Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach do dnia 30 marca 2021 r., pomocy przy organizacji zawodów i bieżącego regulowania składek członkowskich).

9. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 (lub w innym miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora – informacja o tym fakcie zostanie przekazana za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb) w dniu 10.06.2021 r. (czwartek) w godz. 17.00 - 20.00 i 11.06.2021 r. (piątek) w godz. 17.00 - 21.00.
W dniu 12.06.2021 r. na miejscu startu honorowego w godz. 6.00 - 6.45 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Maseczka do zasłaniania ust w strefie startu i na punktach odżywczych (w przypadku dalszego trwania obostrzeń epidemicznych), naładowany telefon komórkowy z zapisanym numerem do koordynatora biegu, bidon o pojemności co najmniej 0,5l/ softflask / kubeczek (do wyboru), folia NRC, gwizdek.
Wyposażenie może być skontrolowane bezpośrednio przed startem oraz na trasie biegu. Brak jednego elementu wyposażenia skutkuje karą czasową 10 minut. Brak dwóch elementów skutkuje dyskwalifikacją uczestnika. Organizator ma prawo nie dopuścić do startu osób, które nie spełniają regulaminowych wymogów. W razie wykluczenia uczestnika z biegu na skutek niedopełnienia regulaminowych wymogów wyposażenia opłata za bieg nie podlega zwrotowi.

Drodzy Biegacze, informujemy, że na trasie Wysokogórskiego Biegu im. dh. Franciszka Marduły
rezygnujemy z plastikowych kubeczków. Prosimy o zabranie własnego bidonu, do którego będziemy nalewać wodę / colę.
Przypominamy, iż jest niedopuszczalne wyrzucanie butelek, opakowań po żelach, batonach itp. na trasie biegu.
Jedyne miejsca, w których można zostawić śmieci, to punkty odżywcze (Kuźnice, Murowaniec, Kasprowy Wierch oraz meta biegu Park Miejski).
Osoby nie respektujące tego zapisu będą dyskwalifikowane.
Dziękujemy za zrozumienie i do zobaczenia na starcie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
b. Ze względu na trudną trasę obowiązkowe jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków (obejmujące udział w tego typu zawodach sportowych).
c. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki 
 z przodu centralnie na klatce piersiowej.
d. Informujemy, że w wyniku spotkania z naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Zakopanem oraz dyrekcją TPN ustalono, że bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym a zawodnicy zobowiązani są do: poruszania się na trasie biegu prawym pasem ruchu jak najbliżej krawędzi jezdni a na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego po znakowanych szlakach.
Ponadto przypominamy, że zawody odbywają się, na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujacych na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani!

e. Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
f. W dniu 12.06.2021 r. w godzinach 6.00 - 6.45 rzeczy osobiste będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

g. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
h. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
i. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
j. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
k. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
l. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
ł. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
m. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
n. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Wysokogórskiego Biegu i GP rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
o. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku 
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Administratorem danych osobowych uczestników jest: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem. Cel przetwarzania: organizacja Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem.
p. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Sokoła (odrębny regulamin).

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' Gniazdo w Zakopanem

WYKAZ IMPREZ:
Bieg Sokoła 11.06.2021 r.
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 12.06.2021 r.
Bieg im. Władysława hrabiego Zamoyskiego 13.06.2021 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie wszystkich trzech biegów:
- Biegu Sokoła
- Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
- Biegu im. Władysława hrabiego Zamoyskiego
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  400 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I - VI oraz OPEN kobiet za miejsca I - III medale + bon na nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).