Zapisy rozpoczynają się 10 kwietnia 2021 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 30 maja 2021 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową.
Bieg „Zamoyskiego” limit 250 zawodników.

 

Link do zapisów: https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/463