Zapisy rozpoczynają się 5 marca 2020 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 15 maja 2020 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową.
Bieg „Zamoyskiego” limit 300 zawodników.

 

Link do zapisów: https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/376