PROGRAM

10.06.2021 r. (czwartek)
17.00 – 20.00 wydawanie numerów startowych (Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 lub w innym miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora – informacja o tym fakcie zostanie przekazana za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb)
ok. 18.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem dh Franciszka Marduły (przed Kinem Sokół)
11.06.2021 r. (piątek)
16.00 start Biegu Sokoła (Kuźnice)
ok. 20.00 uroczyste zakończenie biegu i wręczenie nagród (Kino Sokół, ul. Orkana 2)
17.00 - 21.00 wydawanie numerów startowych (Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 lub w innym miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora – informacja o tym fakcie zostanie przekazana za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb)

12.06.2021 r. (sobota)
7.00 start Wysokogórskiego Biegu im dh Franciszka Marduły (park miejski)
ok. 15.00 uroczyste zakończenie biegu i wręczenie nagród (Kino Sokół, ul. Orkana 2)
18.00 - 19.00 wydawanie numerów startowych (Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 lub w innym miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora – informacja o tym fakcie zostanie przekazana za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb)

13.06.2021 r. (niedziela)
6.45 – 7.15 wydawanie numerów startowych - tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową
(Palenica Białczańska)

7.30 start Biegu im. Władysława hr. Zamoyskiego (Palenica Białczańska)
ok. 9.30 złożenie  kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100 lecie zakończenia sporu o Morskie Oko
ok. 13.00 uroczyste zakończenie biegu i wręczenie nagród (Kino Sokół, ul. Orkana 2)

*Uwaga: na czerwono zaznaczono informacje odnoszące się bezpośrednio do Biegu Zamoyskiego