Link do zapisów na Bieg im. dh Franciszka Marduły

Już dzisiaj o godz. 18:00 startujemy z zapisami na tegoroczny Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły, który odbędzie się już 1 lipca.
Poniżej przesyłamy link do ww. zapisów:
https://my.raceresult.com/234883/
Pamiętajcie, że o miejscu na liście głównej biegu decyduje kolejność zgłoszeń!
Jednocześnie przypominamy, że zapisy trwają od 24 lutego 2023 r. (od godz. 18:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 10
czerwca 2023 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń.
Tradycyjnie po znalezieniu się na głównej liście startowej, macie 5 dni roboczych na dokonanie opłaty za bieg, co ostatecznie potwierdzi Wasz start w zawodach (osoby z listy rezerwowej nie dokonują wpłat!). Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, udział w Biegu Marduły”.
Weryfikacja wpłat będzie odbywała się w terminie 2 tygodni. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
Przypominamy, że ze względu na charakter biegu musimy jak zwykle ograniczyć ilość startujących zawodników do 350 osób (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów). Jednocześnie zawodnicy, którzy przepisali pakiet startowy z 2022 roku, zostaną z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów. Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony jest o już znajdujących się na liście startowej zawodników.
Progi tegorocznych opłaty za Bieg Marduły:
1/ do 30 kwietnia 2023 r. *) : 350,00 zł;
2/ do 31 maja 2023 r. *) : 370,00 zł;
3/ do 10 czerwca 2023 r. *) : 390,00 zł.
*) decyduje data zapisu na listę główną lub listę rezerwową
W przypadku zwolnienia się miejsc na liście głównej zawodnicy z listy rezerwowej będą informowani o możliwości startu e-mailowo lub smsem na adres e-mail lub nr tel. podany podczas rejestracji. Osoby, które wyrażą chęć startu będą zobowiązane wówczas do
uiszczenia opłaty za uczestnictwo w wysokości ustalonej na dzień dokonania zapisu na listę rezerwową.
W razie rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 31 maja 2023 r. możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na osobę z listy rezerwowej. Należy wówczas poinformować o tym organizatora wysyłają maila na adres: biegisokole@gmail.com. Organizator skontaktuje wówczas takiego zawodnika z osobą z listy rezerwowej, którzy dokonają rozliczenia za bieg między sobą.
Klasyfikacja drużynowa:
O wyniku drużyny decyduje suma miejsc 3 najlepszych zawodników lub zawodniczek z danego klubu w klasyfikacji open. Wygrywa drużyna, która ma najmniejszą sumę miejsc. Jeżeli drużyna ukończy bieg w składzie mniejszym niż 3-osobowy nie zostanie
sklasyfikowana drużynowo. O przynależności do drużyny będzie decydować identycznie brzmiąca nazwa klubu podana w zgłoszeniu! Po zapisaniu na listę istnieje możliwość poprawienia oczywistych pomyłek literowych.
Życzymy Wam wszystkim powodzenia. Niech moc będzie z Wami!!!

Leave a comment