30 STYCZNIA o godzinie 20:00 rozpoczynamy zapisy na XV BIEG SOKOŁA

Zapisy trwają od 30 stycznia 2024 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 20 czerwca 2024 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń.
Link do zapisów udostępnimy wkrótce.
Tymczasem przekazujemy Wam najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej rywalizacji:
Po znalezieniu się na głównej liście startowej, macie 3 dni robocze na dokonanie opłaty za bieg, co ostatecznie potwierdzi Wasz start w zawodach (osoby z listy rezerwowej nie dokonują wpłat!). Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, udział w Biegu Sokoła”. Weryfikacja wpłat będzie odbywała się w terminie 2 tygodni. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
Przypominamy, że ze względu na charakter biegu musimy jak zwykle ograniczyć ilość startujących zawodników do 200 osób (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów). Jednocześnie zawodnicy, którzy przepisali pakiet startowy z 2022 roku, zostaną z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów. Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony jest o już znajdujących się na liście startowej zawodników.
Progi tegorocznych opłaty za Bieg Sokoła:
1/ do 29 lutego 2024 r.*): 150,00 zł;
2/ do 31 maja 2024 r. *): 170,00 zł;
3/ do 20 czerwca 2024 r. *): 190,00 zł.
*) decyduje data zapisu na listę główną lub listę rezerwową
W przypadku zwolnienia się miejsc na liście głównej zawodnicy z listy rezerwowej będą informowani o możliwości startu e-mailowo lub smsem na adres e-mail lub nr tel. podany podczas rejestracji. Osoby, które wyrażą chęć startu będą zobowiązane wówczas do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w wysokości ustalonej na dzień dokonania zapisu na listę rezerwową.
W razie rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 31 maja 2024 r. możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na osobę z listy rezerwowej. Należy wówczas poinformować o tym organizatora wysyłają maila na adres: biegisokole@gmail.com. Organizator skontaktuje wówczas takiego zawodnika z osobą z listy rezerwowej, którzy dokonają rozliczenia za bieg między sobą.
Regulamin Biegu znajdziecie pod adresem: https://www.biegisokole.pl/bieg-sokola/regulamin/

W tym roku rozegrane zostanie Grand Prix Sokoła na które składać się będą 3 biegi: Bieg Marduły, Bieg Sokoła i Bieg Zamoyskiego. Opłata za całe GP wynosi 600,00 zł. Osoby chcące wystartować w całym GP opłacają swój start w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji na wszystkie 3 biegi. Regulamin GP znajduje się w poniższym linku: https://www.biegisokole.pl/bieg-sokola/regulamin-grand-prix/
Zapisy na Bieg Marduły i Bieg Zamoyskiego rozpoczną się kolejno: 29 i 31 stycznia 2024 r. Szczegóły dotyczące zapisów na Bieg Zamoyskiego podamy jutro.

Z sokolim pozdrowieniem!

Leave a comment