Termin wpłat na Bieg Sokoła minął !

Termin wpłat na Bieg Sokoła minął. Dlatego zgodnie z regulaminem osoby które nie wniosły opłaty do 31 marca zostały skreślone z listy.
Termin wpłat ustalamy na 7 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Nie dopełnienie tej formalności skutkuje skreśleniem z listy i umożliwia organizatorowi, przeprowadzenie dodatkowych zapisów.
Zachęcamy do dokonania opłaty startowej do 30 kwietnia w wysokości 60 zł.