Zgłoszenia

O zakwalifikowaniu do biegu decyduje kolejność wpłat.
Bieg „Zamoyskiego” limit 350 zawodników.

 

Link do zapisów: https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/288