Program

PROGRAM

30.05.2019 r. (czwartek)
17.00 – 20.00 wydawanie numerów startowych (Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5)
ok. 18.00 złożenie kwiatów na grobie dh Franciszka Marduły (Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku)

31.05.2019 r. (piątek)
16.00 start Biegu Sokoła (Kuźnice)
ok. 20.00 uroczyste zakończenie biegu i wręczenie nagród (Kino Sokół, ul. Orkana 2)
17.00 - 21.00 wydawanie numerów startowych (Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5)

01.06.2019 r. (sobota)
7.00 start Wysokogórskiego Biegu im dh Franciszka Marduły (sprzed Kina Sokół, ul. Orkana 2)
ok. 15.00 uroczyste zakończenie biegu i wręczenie nagród (Kino Sokół, ul. Orkana 2)
18.00 - 19.00 wydawanie numerów startowych (Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5)

02.06.2019 r. (niedziela)
6.45 – 7.15 wydawanie numerów startowych - tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową
(Palenica Białczańska)

7.30 start Biegu im. Władysława hr. Zamoyskiego (Palenica Białczańska)
ok. 9.30 złożenie  kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100 lecie zakończenia sporu o Morskie Oko
ok. 13.00 uroczyste zakończenie biegu i wręczenie nagród (Kino Sokół, ul. Orkana 2)

*Uwaga: na czerwono zaznaczono informacje odnoszące się bezpośrednio do Biegu Zamoyskiego