Regulamin-grand prix | Weekend biegowy z Sokołem

Regulamin-grand prix

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół’ Gniazdo w Zakopanem
Burmistrz Miasta Zakopane

WYKAZ IMPREZ:
Bieg Sokoła 08.06.2018 r.
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 09.06.2018 r.
Bieg im. Władysława hrabiego Zamoyskiego 10.06.2018 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie wszystkich trzech biegów:
– Biegu Sokoła
– Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
– Biegu im. Władysława hrabiego Zamoyskiego
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP.

Osoby które zapisały się na trzy biegi tworzące cykl Grand Prix Sokoła a nie zaznaczyły tego w formularzu zgłoszeniowym zostaną automatycznie zakwalifikowane do udziału w Grand Prix Sokoła.

Nie ma możliwości po zakwalifikowaniu do Grand Prix Sokoła rezygnacji z poszczególnych biegów lub przekazywania pakietów startowych innym. Rezygnacja z jednego biegu oznacza rezygnację ze wszystkich pozostałych.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  360 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I – VI oraz OPEN kobiet za miejsca I – III medale + nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).